OloWorks Oy:n käyttöehdot

1. Soveltamisala

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan OloWorks Oy:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”olo.fit”) tuottamiin ja ylläpitämiin maksullisiin ja maksuttomiin digitaalisiin sisältöpalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”) sekä verkkokauppaostoksiin.

2. Yleiset ehdot

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä ”Asiakas”) vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia Palveluun liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä ehtoja tai ohjeita.

Asiakas saa olo.fit:n Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Palvelua tulee käyttää Käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille. Digitaalisen sisällön osalta käyttöoikeus on voimassa ostohetkestä lähtien kulloisenkin tilausjakson ajan.

Maksullisten Palveluiden ja verkkokauppatuotteiden hinnat ja maksuehdot on ilmoitettu niiden yhteydessä. Palveluiden käyttö edellyttää Asiakkaan kirjautumista. Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa olo.fit:n luvattoman käytön ehkäisemiseksi mahdollisesti tekemiä suojauksia.

Palveluiden ja verkkokauppaostosten tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja.

olo.fit voi tarjota, välittää tai markkinoida myös kolmansien palveluntuottajien tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluita sekä tuotteita. Muiden palveluntuottajien palvelut tarjotaan, välitetään tai markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. olo.fit ei vastaa vahingoista, joita aiheutuu kolmannen palveluntuottajan tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä. Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella kolmannen palveluntuottajan mahdollisia sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Hyväksymällä Käyttöehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Asiakkaan ja olo.fit:n välinen sopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksen olo.fit:lle ja olo.fit on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä Asiakkaalle tilausvahvistuksen.

3. Tietosuoja

Asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä olo.fit:n Tietosuojakäytännön, joka löytyy olo.fit:n verkkosivuilta.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan verkkokauppatilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu olofit:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. olo.fit:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 28.12.2020

Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä olo.fit:n asiakaspalveluun.

4. Käyttäjätunnukset

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. olo.fit:llä on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy Palveluun väärinkäyttötapauksissa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi olo.fit:lle käyttäjätunnustensa katoamisesta tai paljastumisesta ulkopuoliselle. Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa käytöstä, kunnes hän on tehnyt ilmoituksen ja olo.fit on kuitannut vastaanottaneensa sen.

olo.fit seuraa käyttäjätunnusten käyttöä ja voi lähettää Asiakkaalle huomautuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnuksia on käytetty ehtojen vastaisesti. olo.fit voi vaatia Asiakkaalta myös käyttäjätunnusten käyttämiseen liittyvää selvitystä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, Asiakkaan tietoturvan varmistamiseksi ja edellä mainittujen rajoitusten poistamiseksi.

5. Palvelun käyttö

Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta, sovellusta tai muuta yhteyden muodostamiseen tarvittavaa tietoliikenneohjelmaa sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden Asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille Asiakkaille, kolmansille osapuolille tai olo.fit:lle. Palvelua ei saa käyttää roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai olo.fit:n tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta. Palvelua ei saa käyttää lainvastaisen tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen, muiden käyttäjien henkilötietojen oikeudettomaan keräämisen tai tallentamiseen tai muuhun lainvastaiseen toimintaan. olo.fit:llä on oikeus vedota kaikkiin näiden ehtojen rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

olo.fit:llä on oikeus rajoittaa tai estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai olo.fit:ä, tai on muutoin Käyttöehtojen vastaista.

6. Palvelun ja verkkokauppaostosten toimittaminen

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Verkkokauppaostosten tuotetilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

7. Vastuunrajoitus ja Palvelun käyttökatkot

olo.fit toimittaa Palvelun ja tuotteet periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. olo.fit ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. olo.fit ei anna takuuta Palvelun saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. olo.fit ei vastaa välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

olo.fit ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Asiakas vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. olo.fit pyrkii informoimaan Asiakasta käyttökatkoista. olo.fit ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

Tuotetilausten vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy Asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Jos tuotteen toimittamisessa käytetään kuljetusliikettä, vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle, kun kuljettaja, rahdinkuljettaja tai muu toimituksen suorittamiseen määrätty henkilö tai yhteisö luovuttaa tuotteen Asiakkaan hallintaan. Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy olo.fit:llä, kunnes tuotteet on kokonaan maksettu.

8. Hinnat ja maksutavat

olo.fit:n verkkosivustolla myytävien Palveluiden ja tuotteiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä olo.fit:n verkkosivustolla, ja hinnat esitetään myös kyseisen Palvelun tai tuotteen kuvauksessa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia, ellei toisin ole mainittu. Maksu- ja toimituskulut esitetään erikseen kunkin tilauksen osalta ennen tilauksen vahvistamista. olo.fit ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo. olo.fit tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä verkkokauppaostosten toimitusajoissa.

olo.fit pidättää oikeuden, milloin tahansa, muuttaa hinnastoaan. Asiakas voi maksaa verkkokaupassa ainoastaan käyttämällä olo.fit:n hyväksymiä maksutapoja.

Svea Payments Oy (y-tunnus 2121703-0) toimii olo.fit:n maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai Mastercard-korteilla tehtävissä maksuissa Svea Payments Oy näkyy maksunsaajana korttilaskulla.

9. Tuotteiden palauttaminen

Asiakkaalla on oikeus palauttaa olo.fit:n verkkokaupasta ostamansa tuotteet kuluttajansuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä olo.fit:lle. Asiakkaan on palautettava tuotteet viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. olo.fit ei vastaa tuotepalautusten palautuskustannuksista.

Tuotteet on palautettava alkuperäisissä pakkauksissaan ja käyttämättöminä. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus avata pakkaukset ja tarkistaa tuotteet ennen peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä. Mikäli asiakas ei voi palauttaa tuotetta kokonaan tai se palautetaan alkuperäistä huonommassa kunnossa, on olo.fit:llä oikeus vaatia asiakkaalta tuotteen arvon alentumista vastaavaa korvausta.

olo.fit palauttaa asiakkaalta saadut maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Mikäli olo.fit ei ole vastaanottaneet palautettavia tuotteita 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, voidaan pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tuotteet on palautettu tai asiakas on luotettavasti osoittanut lähettäneensä tuotteet takaisin.

10. Palveluiden peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus perua Palvelun tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä. Digitaalisen sisällön osalta peruuttamisoikeus kuitenkin päättyy, kun Asiakas on ottanut Palvelun käyttöönsä kirjautumalla Palveluun.

11. Lakisääteinen virhevastuu

Jos Asiakkaan tilaama tuote on virheellinen, koskee tuotetta kuluttajansuojalain mukainen lakisääteinen virhevastuu. Tuotteen katsotaan lähtökohtaisesti olleen virheellinen, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Asiakkaan on vedottava virheeseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeutensa vedota tuotteen virheeseen. Asiakas voi lähettää ilmoituksen mahdollisesta virheestä olo.fit:n asiakaspalveluun sähköpostiosoitteeseen info@olo.fit

Tuotteen virhe voidaan asiakkaan valinnan mukaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. olo.fit pidättää oikeuden kieltäytyä korjauksesta tai tuotteen vaihtamisesta, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin toimenpiteisiin nähden. Mikäli virhettä ei ole mahdollista korjata ja se on olennainen, Asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

12. Ylivoimainen este

olo.fit ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on olo.fit:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

13. Immateriaalioikeudet

olo.fit:llä tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Tällaisen aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman olo.fit:n kirjallista lupaa on kielletty.

14. Kommentointi ja Asiakkaiden välinen toiminta

Palveluissa voi tapahtua Asiakkaan ja muiden käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. olo.fit ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palvelussa olevaan sisältöön voi liittyä kommentointiosio, jossa julkaistavat kirjoitukset valitsee kyseisestä sisällöstä vastaavan julkaisija. Kommentoinnissa julkaistavat kirjoitukset ja mielipiteet eivät välttämättä edusta kyseisen julkaisun, sen julkaisijan tai olo.fit:n mielipiteitä tai linjaa.

Asiakas myöntää olo.fit:lle oikeuden muokata, poistaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt kommentointiosioon.

Kommentointiosiossa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. olo.fit:llä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Kommentointiosioon toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Palvelun yhteydessä voidaan antaa tarkempia ohjeita kommentointiin liittyen.

15. Käyttöehtojen muutos

olo.fit:llä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan olo.fit:n ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Jatkamalla Palvelun ja verkkokaupan käyttöä Käyttöehtojen päivityksen jälkeen, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Käyttöehdot. Mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä irtisanomalla Palvelun.

16. Reklamaatiot ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Reklamaatiot käsitellään ensisijaisesti kirjallisesti. Asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen reklamaation sähköpostilla osoitteeseen info@olo.fit

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Oulun käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Asiakas voi tehdä valituksen myös käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.